MAHKAMAH SYARIAH, ANAK BUKIT, KEDAH (FIRE FIGHTING SYSTEM)