KERJA-KERJA PEMBAIKAN JANGKA PANJANG

CADANGAN PEMBINAAN HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
03/11/2017
Ministry of Education, Parcel E, Putrajaya
03/11/2017

KERJA-KERJA PEMBAIKAN JANGKA PANJANG UNTUK SEBELAS (11) UNIT LIFT DENGAN KAEDAH MODERNISATION DI KOMPLEKS KEMENTERIAN KERJA RAYA.

Scope:

MODERNIZATION LIFT SYSTEM

Owner:

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

DURATION CONTRACT:

26 AUGUST 2015 TILL 25 AUGUST 2018

CONTRACT VALUE:

RM 10,880,700.00